Uw eigen boeken aanbieden op lekkerboekenlezen.nl


homepage

Wilt u zelf ook boeken aanbieden op www.lekkerboekenlezen dan is dat mogelijk.
U neemt de onderstaande code over en vult, zoals in het voorbeeld, de naam van de schrijver, de naam van het boek en de vraagprijs in. U kunt dit net zo vaak herhalen als u zelf wilt; komt u code te kort dan kunt u dit eenvoudig (control-c, control-v) aanvullen.
Bent u klaar met invullen dan kopieert u uw lijst en zendt het per email naar: pwaag53@gmail.com.

U dient nog wel aan te geven onder welke kop uw lijst opgenomen moet worden (bv. science fiction boeken, mooie streekromans, engelse literatuur etc. etc.; bedenk zelf iets moois) en u moet duidelijk aangeven hoe u, voor de eventuele koper, bereikbaar bent (dus een tel. nr. of email-adres).
U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de verkoop en afhandeling daarvan; lekkerboekenlezen.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Plaatsing kost 2,50 per 3 maanden; daarna wordt de lijst automatisch verwijderd. Bij tussentijdse verkoop dient u dit door te geven via email; lekkerboekenlezen.nl verwijdert dan de verkochte boeken.
Hieronder de code waar u uw boeken dient in te vullen:

<tr>
<td>hier de naam van de schrijver</td>
<td>hier de naam van het boek</td>
<td>hier de vraagprijs</td>
</tr><br/>

<tr>
<td>schrijver</td>
<td>boek</td>
<td>prijs</td>
</tr><br/>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><br/>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><br/>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><br/>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><br/>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><br/>

Na het invullen kopieert u alles naar uw email en verzendt het naar: pwaag53@gmail.com.